Biuro rachunkowe Eksperci księgowi

Profesjonalne
usługi rachunkowe

Wybierz język:

10 osobowy zespół

doświadczonych specjalistów
Eksperci księgowi - zespół specjalistów

Opis projektu

Dnia 04 kwietnia 2012 roku podpisana została umowa Nr UDA – POIG.08.02.00-04-096/11-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedmiotem umowy jest udzielenie Eksperci Księgowi Sp. z o.o., dofinansowania na realizację Projektu o nazwie „Wdrożenie zautomatyzowanego i zaawansowanego systemu B2B wspierającego usługi księgowe realizowane przez firmę EKSPERCI KSIĘGOWI”.
Po podpisaniu Aneksu nr 1 dofinansowanie projektu wynosi 375.530 zł i stanowi 50,37% kosztów związanych z realizacją niniejszego Projektu.
Projekt realizowany przez spółkę EKSPERCI KSIĘGOWI (dalej zwaną EK) polega na wdrożeniu nowoczesnego systemu elektronicznej księgowości sprzężonego z obiegiem dokumentów, oprogramowaniem OCR do automatycznego odczytywania zeskanowanych dokumentów księgowych, oprogramowaniem B2B realizującym powiązanie z systemami informatycznymi klientów. System jako całość ma za zadanie usprawnić współpracę w dziedzinie księgowości pomiędzy firmą EK a firmami zlecającymi księgowość, zastępując wiele czynności wykonywanych dziś papierowo na formy elektroniczne. Wdrożenie takich procesów pozwoli na ograniczenie pracochłonności i kosztów zarówno po stronie klientów jak firmy Eksperci Księgowi i da firmie unikalną ofertę rynkową pozwalającą na bycie bardziej konkurencyjnym i innowacyjnym na rynku.

Kontakt:

Sławomir Waszczak
slawomir.waszczak@eksperci-ksiegowi.pl

STAN REALIZACJI PROJEKTU

Etap Okres realizacji Zadania Stan
ETAP I 01/06/12 – 31/07/12 Prace przygotowawcze, analizy, przygotowanie środowiska produkcyjnego dla systemu B2B Zrealizowany
ETAP II 01/08/12 – 31/12/12 Rozpoczęcie prac nad budową systemów B2B Zrealizowany
ETAP III 01/01/13 – 30/04/13 Kontynuacja prac nad budową systemu B2B Zrealizowany
ETAP IV 01/05/13 – 31/08/13 Ostateczne wdrożenie systemu B2B, przeszkolenie pracowników oraz przeprowadzenie działań informacyjnych o projekcie W realizacji

OGŁOSZENIA

Data Opis zakresu Link do pliku(Pliki przeniesione do archiwum)
29.06.2012   ZAPYTANIE OFERTOWE EK/ B2B/ 1 dotyczące dostawy sprzętu i oprogramowania Zapytanie_ofertowe_EK_B2B_1
16.07.2012 Informacje o
wyborze oferty
Informacje o
wyborze oferty
02.08.2012 Zapytanie Ofertowe EK/B2B/ 2 dotyczącym zakupu wartości niematerialnych i prawnych, usług doradczych, eksperckich oraz szkoleń na potrzeby stworzenia systemu informatycznego niezbędnego do realizacji projektu Zapytanie_ofertowe_EK_B2B_2
29.08.2012 Informacje o wyborze oferty Informacje o wyborze oferty

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE

Więcej informacji o dotacjach unijnych i Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka dla działania 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, można dowiedzieć się na poniższych stronach.

Portal Unii Europejskiej   http://europa.eu/index_pl.htm

Program Innowacyjna Gospodarka    http://www.poig.gov.pl/

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego   http://www.mrr.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   http://www.parp.gov.pl/index/main/

Platforma promocyjna  Web.gov.pl   http://www.web.gov.pl/

Zaufali nam:

Copyright © 2019
Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka jakości

realizacja: Ideo