Biuro rachunkowe Eksperci księgowi

Profesjonalne
usługi rachunkowe

Wybierz język:

Doświadczenie i wiedza

przy realizacji powierzonych zadań

Biuro księgowe

W ramach tych usług wykonujemy kompleksową obsługę księgową, a także wyprowadzamy zaległości księgowe. Zakres oferowanych usług księgowych obejmuje przede wszystkim:

Pełna księgowość

 • zgodnie Ustawą o Rachunkowości oraz obowiązującym stanem prawnym;
 • przygotowywanie polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont;
 • implementacja Zakładowego Planu Kont i zasad wyceny bilansowej w grupie;
 • aktualizacja polityki rachunkowości, planów kont;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych oraz dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych według zatwierdzonego przez Klienta planu amortyzacji;
 • miesięczne uzgadnianie kont księgowych oraz prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności.

Prowadzenie ewidencji rozliczeń z tytułu podatków

 • prowadzenie ewidencji umożliwiającej sporządzanie wymaganych przepisami prawa rozliczeń z tytułu:

– podatku od towarów i usług;
– podatku dochodowego od osób prawnych;
– podatku dochodowego od osób fizycznych;
– innych podatków i opłat.

 • sporządzanie i składanie deklaracji w zakresie ubezpieczeń społecznych;
 • sporządzanie i składanie sprawozdań dla GUS i NBP.

Sprawozdawczość księgowa

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości;
 • sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
 • monitorowanie na bieżąco stanu finansowego Firmy.
 • ostrzeganie i doradztwo w sytuacjach zagrożenia płynności finansowej.

Szczególną wagę przykładamy do jakości obsługi swoich Klientów, dbając o niezakłóconą bieżącą komunikację oraz okresowe badanie ich satysfakcji.
Współpracując z nami nasz Klient może być pewny, że zajmiemy się również:

 • reprezentacją Klienta w Urzędzie Skarbowym stosownie do otrzymanego upoważnienia;
 • dostarczaniem odpowiedzi i porad naszym Klientom;
 • przygotowaniem deklaracji zwrotu podatku VAT;
 • przygotowaniem wniosków do Urzędu Skarbowego o interpretacje podatkowe;
 • pomoc w przypadku przeprowadzania kontroli podatkowych i audytu.

Jeśli interesują Państwa nasze usługi, zapraszamy do kontaktu. Poprowadzimy księgowość Państwa firmy w sposób profesjonalny i w pełni rzetelny. Posiadamy biura księgowe na terenie Warszawy.

Zaufali nam:

Copyright © 2023
Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka jakości

realizacja: Ideo