Biuro rachunkowe Eksperci księgowi

Profesjonalne
usługi rachunkowe

Wybierz język:

Doświadczenie i wiedza

przy realizacji powierzonych zadań

Nadzór księgowy

Celem usługi nadzoru księgowego jest kontrola pracowników działu księgowości w firmie Klienta oraz odpowiedzialność zgodna z zakresem funkcji Głównego Księgowego.
Główną zalety tego rozwiązania jest ochrona przed negatywnymi skutkami niezgodności z prawem ksiąg rachunkowych.

Nadzór i odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie Klienta obejmuje swoim zakresem:

  • sprawdzenie zestawienia obrotów i sald po zamknięciu każdego miesiąca oraz szczegółowe sprawdzenie sposobu ujęcia w księgach każdego z zatwierdzonych dowodów księgowych i wprowadzonych do ewidencji w danym miesiącu;
  • szczegółową analizę sald rozrachunków z kontrahentami, rozrachunków publicznoprawnych, pracowniczych i pozostałych;
  • szczegółowe sprawdzenie ewidencji środków pieniężnych;
  • szczegółowe sprawdzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz planu amortyzacji;
  • uzgadnianie z saldami odpowiednich kont księgowych;
  • comiesięczne sprawdzenie rejestrów VAT zakupów i sprzedaży, sprawdzanie deklaracji VAT 7;
  • sprawdzenie szczegółowej kalkulacji zaliczki na podatek od osób prawnych;
  • comiesięczne sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansu firmy;
  • przeprowadzanie regularnych -co miesięcznych przeglądów ksiąg rachunkowych;
  • sporządzanie szczegółowej listy uwag i wykazu ewentualnych błędów w zakresie dekretowania i ewidencji operacji gospodarczych.

Zaufali nam:

Copyright © 2021
Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka jakości

realizacja: Ideo