Biuro rachunkowe Eksperci księgowi

Profesjonalne
usługi rachunkowe

Wybierz język:

Doświadczenie i wiedza

przy realizacji powierzonych zadań

Kontroler finansowy

Istotną usługą świadczoną przez Ekspertów Księgowych jest outsourcing kompetencji Kontrolera Finansowego. Outsourcing kompetencji Kontrolera Finansowego jest nowością na rynku usług księgowych.
W ramach tej usługi służymy ekspercką wiedzą, dostarczaniem danych dla Zarządów, a także doradztwem niezbędnym do podejmowania decyzji w bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz planowaniu strategii rozwoju.

Większość systemów finansowo – księgowych dostarcza dla osób zarządzających tylko analizy i raporty dotyczące przeszłości, na podstawie których można jedynie ocenić wyniki przedsiębiorstwa oraz ich dynamikę. Dane te mówią niewiele o efektywności zarządzania firmą.
Aby móc ocenić sprawność działania kadry menadżerskiej – należy przyrównać plan, który został im wyznaczony, z osiągniętymi wynikami. Na podstawie wykrytych odchyleń należy poczynić akcje korygujące, aby osiągnąć ustalone cele przedsiębiorstwa. Aby długofalowo z sukcesem prowadzić biznes potrzebna jest ciągła analiza wykrytych odchyleń.

Dlatego też, starając się zaspokoić potrzeby informacyjne naszych klientów wprowadziliśmy innowacyjną usługę outsourcingu kompetencji Kontrolera Finansowego.
Za pomocą przeglądarki internetowej mogą Państwo uzyskać dostęp do danych finansowych oraz dokonywać oceny funkcjonowania Państwa przedsiębiorstwa. Stosowane przez EK narzędzia doskonale wspierają rachunkowość zarządczą firmy. Dzięki nim w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu można śledzić sytuacje finansowo-majątkową firmy, a dzięki funkcjom budżetowania kosztów i przychodów uzyskuje się informację o stopniu wykonania zamierzonego planu w przedsiębiorstwie.

Główne zadania outsourcingu kompetencji Kontrolera Finansowego sprowadziliśmy na:

 • przygotowywaniu budżetów i planów finansowych oraz sprzedażowych;
 • analizie realizacji budżetów oraz wyjaśnianie odchyleń;
 • analizie sprzedaży segmentów oraz grup produktów;
 • analizie efektywności sprzedaży i marży;
 • przygotowywaniu raportów sprzedaży;
 • przygotowywaniu raportów finansowych dla centrali;
 • dostarczaniu wiarygodnej informacji zarządczej, służącej do podejmowania decyzji;
 • dostosowywaniu planu kont do potrzeb rachunkowości zarządczej;
 • udzielaniu informacji jakie koszty i przychody generuje każdy dział;
 • dostarczaniu informacji na temat rentowność poszczególnych klientów;
 • tworzeniu struktury centrów przychodowo-kosztowych;
 • przygotowywaniu miesięcznych raportów zarządczych dla kierownictwa firmy.

Zaufali nam:

Copyright © 2021
Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka jakości

realizacja: Ideo